Зелените Варна

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Основни позиции по разработването и приемането на ОУП на Варна.

Е-мейл Печат ПДФ

Основни позиции по разработването и приемането на ОУП  на Варна

 1. Липсата на информационна  и ограмотяваща кампания от възложителя Община Варна, за сметка на абдикирането му от обществените му функции. – реакцията на гражданите по време на обществените обсъждания, красноречиво показа липсата на информираност и разяснителна кампания относно целите и въздействието на ОУП върху живота на гражданите и тяхната недвижима собственост.

 2. Липсата на диференцирани обсъждания по екологичната оценка и архитектурно-инфраструктурния план -  това е в разрез с процедурите по ЗУТ, където се изисква поетапно обсъждане и приемане на екологичната оценка и последващите я обществени обсъждания върху самия план.

 3. Карта на собствеността – за да се прецени целесъобразността и финансовата ефективност отчасти на всяко едно предвидено мероприятие е необходимо да има карта на собствеността, в която да се виждат отделните имоти дали са държавна, общинска или частна собственост.

 4. Разпокъсаното зониране – Организациите, с които намерихме общи цели, Съюза на архитектите и Камарата на архитектите, категорично неприемат раздробеното зониране на ОУП и дискриминативия начин по който е проектирано зонирането. Единственото обяснение  за този резултат е фактът, че фирмата проектaнт на ОУП, бившата проектантска орг., предлага договори за разработка на директивни-план схеми срещу заплащане на отделни собственици на земя и така подобрява статута им в ОУП! На собственици  на имоти които отказват да се ползват от подобни услуги имотите им се правят за градски паркове и градини! Такъв е случаят на г-н Запрянов който се изказа на Общественото обсъждане за Район Приморски на 18.09.2009.

 5. Моста до Защитена местност Казашко (БДЗП и ОЦОСУР) – недопустимо поради 3 причини:
  • нарушава границите на защитената местност Казашко.

  • Подобен мост с функцията да продължи магистрала Черно Море е предвиден в националното планиране да минава до Белослав, където са много по-близко двата бряга, а инвестицията ще е от националния бюджет.

  • На предвиденото място на Варненското езеро, изграждането на моста ще погълне големи инвестиции за реализацията и поддръжката му, заради голямото разстояние между двата бряга.

 6. Пристанището – втория по финансова значимост проект в България

  • Заради размерите си и близостта до града, Варненското езеро е рядкост и ценност в световен мащаб. Европейската и световна практика са насочени към организирането на зони за рекреация с обществена значимост по периферията на подобни езера. Индустриализирането на части от него ще лиши гражданите от и без това малкото възможности за отдих и възстановяване в градска среда.

  • Противоречиви са мненията на различните специалисти относно ползата и необходимостта от преместването на пристанището.

  • Необходимо е да се направи по-обстоен анализ на финасновата ефективност и да се оповестят публично резултатите. Това е проект който ще задължи за години напред не само варненските данъкоплатци, а всички български данъкоплатци.

  • Новото пристанище се проектира във Варненското езеро, което нито има необходимата дълбочина, нито Аспаруховския мост има необходимата височина за безпрепятствено преминаване на големи кораби, нито канала има достатъчна ширина за разминаване на кораби.

 7. Морската градина и Приморски парк

  • От предварително заложеното по задание две трети от парка отпадат. Така изготвения проект ще узакони извършените до този момент нарушения от местната власт като злоупотреба със служебно положение и корупционни практики.

  • Зоната предназначена за изграждане на Алея първа е заложена за зона за обществено обслужване, а не за рекреация за разлика от обещанията на инвеститора  Холдинг Варна АД. Заложената зона допуска високо застрояване в противовес със Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

  • Скандално закупената крайбрежна ивица от Холдинг Варна е предварително извадена от защитния щрих на Морската градина. Това още един път доказва конфликта на интереси между проектантското дружество ТПО Варна и собственика му, крупния инвеститор Холдинг Варна

  • Налагането на строги правила срещу застрояването да гарантира бъдещото запазване на Приморския парк по предназначение.

 8. Стадион Юрий Гагарин - вместо зона за спорт там е планирана обширна смесено многофункционална зона, което позволява неограничено строителство на всякакви други сгради. Стадиона е инвеститорски проект на Химимпорт АД, основен акционер в Холдинг Варна АД, т.е отново има конфликт на интереси.

 9. Ботаническата градина

  • преместването и върху несъществуващи зелени територии, реално земеделски и лозови частни парцели без наличие на естествени водоизточници е не само нецелесъобразно но и ще унищожи напълно изградената учебна ботаническа градина.

  • Не е въможно да се преместят възрастни дървесни видове, някои от които вековни, застрашени от изчезване или редки видове.

  • Изграждането на нова градина би отнело десетки години

  • Средствата за обезщетяване на собствениците биха натоварили и без това изтънения бюджет на общината;

  • С преместването на Ботаническата градина би се променила достъпността й и значението й като голям леснодостъпен градски парк.

 10. Предвиденото застрояване върху зелени и горски площи – Залесени територии и гори на определени собственици са предвидени за застрояване за жилищни и курортни нужди, нарушавайки едновременно зонирането и предварително изкарвайки дадени парцели от горския фонд.

 11. Унищожаването на естествената отводнителна система на града, която трябва да бъде част от зелената система – деретата в последните години са безпринципно и безобразно застроявани, което причинява 2 основни вреди – намаляването на естествените зелени градски зони и унищожаването на естествената отводнителна система на града.

 12. Изтъняването на укрепителната растителност над първата тераса на града – тази растителност е изкуствено засеждана с укрепителна и предпазна цел. Изтъняването и чрез разширяване на границите на проектираното строителство би ни изложило на опасност от активиране на свлачища и срутища.

 13. Липсата на големи зелени паркове в централната градска зона – в момента единственият голям парк, които се откроява между централната зона и Владиславово е Гробищният парк.

Като  партия, която работи отблизо с неправителствения сектор се убедихме в необходимостта от промяна на всички тези неща преди да бъде приет плана! Ако ОУП бъде приет в този му вид ще се узаконят извършените нередности и нецелесъобразни мероприятия. 

 

Партия  „Зелените” ,с помощта на над 10 неправителствени организации, Съюза на архитектите и Камарата на архитектите в България.

+/-
Само регистрираните могат да коментират!
 

Главно меню


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/bulgreen/public_html/varna/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Бъди активен


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/bulgreen/public_html/varna/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Банер